کد خبر 6070

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۰۶۵۷۸ ۴٫۶
پ اصفهان ۲۶۸۷۵ ۰٫۰۵
پ تبریز ۲۴۳۹۱ ۰٫۸۲-
پ شیراز
پ لاوان ۲۰۷۶۰ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۱۷۰۱ ۲٫۸۸
نفت پارس ۲۱۷۲۲ ۳٫۹۹
نفت بهران
ایرانول ۱۳۵۷۳ ۱٫۹۷
نفت پاسارگاد ۲۳۷۷۲ ۰٫۹۲
ونفت ۱۴۷۴ ۰٫۳۳-

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار