کد خبر 6059

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۰۸۸۲ ۱٫۶۸-
کربن ۴۴۱۴ ۳٫۹۸
دوده صنعتی ۱۲۴۶۷ ۳٫۹۹
شیمیایی فارس ۹۳۹۱ ۳٫۵۴-
شیمیایی سینا ۷۹۵۲ ۱٫۷۳
بین‌المللی پارس ۹۱۱۷ ۰٫۲۷
پاکسان ۲۲۱۸۳ ۳٫۹۹
گلتاش ۲۰۴۹۴ ۳٫۹۹
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۷۸۳۱ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۳۵۶۶ ۳٫۹۸-
لعابیران ۷۳۱۶ ۳٫۹۹-
نیروکلر ۹۲۷۶ ۳٫۹۱-

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار