کد خبر : 5768

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۰۷۱۳ ۳٫۹۹
کربن ۴۱۸۷ ۳٫۹۸
دوده صنعتی ۱۰۶۷۶ ۳٫۹۹
شیمیایی فارس ۹۴۵۹ ۳٫۹۹
شیمیایی سینا ۸۲۹۲ ۱۶٫۳۹
بین‌المللی پارس ۸۷۷۲ ۳٫۹۸
پاکسان ۲۱۴۰۷ ۳٫۹۹
گلتاش ۱۸۷۰۵ ۳٫۹۹
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۷۰۶۹ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۳۶۳۸ ۳٫۹۷
لعابیران ۷۱۸۹ ۳٫۹۹
نیروکلر ۹۱۸۵ ۳٫۹۹
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار