کد خبر 5584

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۰۹۴۰۹ ۴٫۹۹
پ اصفهان
پ تبریز ۲۴۷۹۵ ۳٫۹۸-
پ شیراز
پ لاوان ۱۵۸۸۴ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۱۹۱۸ ۳٫۹۹-
نفت پارس ۲۰۸۱۸ ۲٫۸۹-
نفت بهران
ایرانول ۱۲۱۰۱ ۳٫۰۱
نفت پاسارگاد ۲۲۹۱۵ ۴٫۹۹
ونفت ۱۳۲۹ ۳٫۹۴
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار