کد خبر 5033

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۶۹۰۰۴۴ ۴٫۹۹
پ اصفهان
پ تبریز ۲۶۱۳۹ ۱٫۷۷-
پ شیراز
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۲۱۸۰ ۲٫۱۳-
نفت پارس ۲۳۳۱۹ ۳٫۹۹
نفت بهران ۳۱۸۷۱ ۳٫۹۹
ایرانول ۱۳۸۶۰ ۴٫۵۳
نفت پاسارگاد ۲۴۷۹۷ ۱٫۴۲-
ونفت ۱۶۳۷ ۰٫۹-

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار