کد خبر 5029

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۰۹۷۰ ۲٫۵۵-
کربن ۴۶۹۸ ۳٫۹۸
دوده صنعتی ۱۱۸۶۱ ۳٫۹۹
شیمیایی فارس ۸۵۹۵ ۰٫۲۳-
شیمیایی سینا ۷۱۰۰ ۱٫۲۶
بین‌المللی پارس ۸۹۰۰ ۳٫۵۹-
پاکسان ۲۱۹۱۰ ۳٫۶۵-
گلتاش ۱۹۴۰۰ ۳٫۲۴-
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۴۹۷۸ ۳٫۹۹
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۳۹۱۰ ۱٫۹-
لعابیران ۸۰۰۸ ۴
نیروکلر ۹۴۳۴ ۱٫۹۹-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار