کد خبر : 4783

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۶۲۲۹۵۱ ۴٫۴۵-
پ اصفهان
پ تبریز ۲۶۴۷۹ ۲٫۳۷-
پ شیراز
پ لاوان
پ بندرعباس
نفت پارس ۱۹۸۰۷ ۱٫۲۹۹
نفت بهران ۲۹۰۵۲ ۳٫۸۳۵
ایرانول ۱۳۸۰۸ ۰٫۹۸-
نفت پاسارگاد ۲۵۳۹۲ ۴٫۳۰-
ونفت ۱۶۷۱ ۳٫۹۱
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار