کد خبر : 4033

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۳۱۱۱ ۱٫۹۴-
کربن ۴۶۹۹ ۲٫۵۵-
دوده صنعتی ۱۰۷۹۵ ۱٫۵۰-
شیمیایی فارس ۷۲۶۶ ۰٫۳۳
شیمیایی سینا ۵۷۶۹ ۲٫۵۰
بین‌المللی پارس ۷۵۵۷ ۳٫۹۹
پاکسان
گلتاش ۲۰۰۵۰ ۳٫۷۲-
صنعتی رنگین
پارس پامچال
پلی اکریل ۱۲۸۷ ۳٫۱۲
مواد اولیه الیاف ۳۱۲۳ ۳٫۸۲
لعابیران
نیروکلر ۱۰۲۹۴ ۱٫۸۳
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار