کد خبر 2839

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران
پ اصفهان ۲۷۵۵۳ ۰٫۱۰۱۵-
پ تبریز ۲۱۲۷۵ ۳٫۶۱۳۷
پ شیراز ۲۱۹۶۸ ۱٫۵۵۹۴-
پ لاوان
پ بندرعباس
نفت پارس ۱۳۷۷۰ ۳٫۱۶۱۵
نفت بهران ۲۵۹۴۵ ۲٫۸۹۵۱
ایرانول ۱۳۳۷۰ ۰٫۸۲۳۴-
نفت پاسارگاد
سر نفت
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار