کد خبر 2533

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران
پ اصفهان ۲۷۳۷۱ ۰٫۲۹۳۱
پ تبریز
پ شیراز ۶۵۸۰ ۰٫۵۶-
پ لاوان
پ بندرعباس
نفت پارس ۱۱۵۲۸ ۳٫۹۹۶
نفت بهران ۲۳۸۵۷ ۱٫۹۷۰۴
ایرانول ۱۳۰۴۷ ۴٫۰۸۴۶
نفت پاسارگاد
سر نفت ۱۲۹۹ ۱٫۸۰۲
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار