کد خبر 1873

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۷۳۳۴۵۴ ۲٫۴۳-
پ اصفهان ۲۶۳۱۸ ۰٫۷۶-
پ تبریز
پ شیراز ۲۲۷۹۵ ۱٫۷۲-
پ لاوان
پ بندرعباس
نفت پارس ۱۱۰۸۵ ۰٫۲۰
نفت بهران
ایرانول ۱۱۹۶۵ ۴٫۴۱
نفت پاسارگاد ۲۷۳۴۴ ۰٫۳۹
سر نفت
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار