کد خبر : 13454

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران N/A N/A
پ اصفهان N/A N/A
پ تبریز ۲۰۷۵۰ ۹-
پ شیراز ۱۶۷۰۰ ۶۰
پ لاوان ۲۲۷۶۰ ۶۹۳
پ بندرعباس ۱۲۰۲۲ ۲۴۲
نفت پارس ۳۳۵۰۰ ۱۳۹۵-
نفت بهران ۲۵۹۹۰ ۹۲۱-
ایرانول ۱۳۸۷۰ ۳۲۲-
نفت پاسارگاد ۲۸۱۹۰ ۳۷۵-
ونفت ۲۲۷۹ ۳۸
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار