کد خبر : 13396

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران N/A N/A
پ اصفهان N/A N/A
پ تبریز ۲۰۸۲۰ ۴۲۷-
پ شیراز ۱۶۹۸۷ ۶۶۲-
پ لاوان ۲۲۹۶۰ ۴۶۲-
پ بندرعباس ۱۲۱۲۰ ۳۶۹-
نفت پارس ۳۵۲۲۲ ۱۳۸۳-
نفت بهران ۲۷۱۱۵ ۷۲۲
ایرانول ۱۴۴۰۰ ۳۳۰
نفت پاسارگاد ۲۹۳۵۸ ۱۱۴۴
ونفت ۲۲۹۵ ۳۱-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار