کد خبر : 13035

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران N/A N/A
پ اصفهان N/A N/A
پ تبریز N/A N/A
پ شیراز ۱۹۲۶۷ ۹۱۷
پ لاوان ۲۴۵۴۹ ۱۱۶۹
پ بندرعباس ۱۳۰۰۱ ۵۰۰
نفت پارس ۳۹۷۰۰ ۱۴۴۰-
نفت بهران N/A N/A
ایرانول ۱۵۰۴۳ ۷۱۶
نفت پاسارگاد ۳۱۵۲۰ ۱۳۶۵
ونفت ۲۴۸۹ ۹۵
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار