کد خبر 12212

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۱۷۵۰۰ ۹۳۹۳-
پ اصفهان ۲۶۹۹۶ ۲۷۸-
پ تبریز ۲۲۳۰۰ ۸۹۷-
پ شیراز N/A N/A
پ لاوان ۲۴۱۷۵ ۵۳۱-
پ بندرعباس ۱۴۲۴۰ ۱۵۶-
نفت پارس ۳۴۴۷۸ ۱۳۲۶
نفت بهران ۴۲۵۴۷ ۱۴۷۳
ایرانول ۱۳۸۶۸ ۳۱۴-
نفت پاسارگاد ۲۷۷۳۰ ۱۹۹-
ونفت ۲۲۲۰ ۹۱-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار