کد خبر 11887

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۳۵۱۶۷ ۳۶۷۴۳
پ اصفهان ۵۶۲۲ ۲۰۳۱۶-
پ تبریز ۲۴۸۶۰ ۷۴۱
پ شیراز ۱۹۷۹۶ ۹۴۲
پ لاوان ۲۷۹۲۹ ۱۲۹۵
پ بندرعباس ۱۵۴۹۴ ۵۴۹
نفت پارس ۳۳۵۵۸ ۵۷
نفت بهران ۴۱۲۹۶ ۱۵۸۸
ایرانول ۱۵۱۹۷ ۱۸۵
نفت پاسارگاد ۳۰۹۱۸ ۶۷۴
ونفت N/A N/A
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار