کد خبر 11206

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۱۲۹۶ ۲۷۲٫۰۰
کربن ۴۸۶۵ ۲۰۲٫۰۰-
دوده صنعتی ۴۶۵۰ ۲۸۴٫۰۰-
شیمیایی فارس ۷۰۰۰ ۴۳۴٫۰۰-
شیمیایی سینا ۱۴۳۰۴ ۱۲۴۲٫۰۰-
بین‌المللی پارس ۱۰۹۴۳ ۴۵۵٫۰۰-
پاکسان ۲۴۹۹۸ ۳۳٫۰۰
گلتاش ۲۴۳۹۰ ۱۰۱۶٫۰۰-
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۲۵۶۳۱ ۹۸۵٫۰۰
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۲۹۳۱ ۵۳۸٫۰۰-
نیروکلر ۱۰۰۰۰ ۶۱٫۰۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار