کد خبر 11200

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۲۷۰۰۰ ۱۹۹٫۰۰-
پ اصفهان ۲۶۴۹۵ ۳۳۸٫۰۰-
پ تبریز ۲۵۴۸۵ ۱۰۶۱٫۰۰-
پ شیراز ۱۹۳۸۳ ۰٫۰۰
پ لاوان ۲۵۱۲۵ ۵۲۹٫۰۰
پ بندرعباس
نفت پارس ۳۵۷۸۰ ۱۴۹٫۰۰-
نفت بهران ۴۲۴۹۰ ۴۲۵٫۰۰-
ایرانول ۱۵۶۰۰ ۴۳۰٫۰۰-
نفت پاسارگاد ۳۱۹۸۴ ۱۶۷۹٫۰۰-
ونفت ۳۲۱۶ ۱۳۳٫۰۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار