کد خبر : 10434

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۳۸۱۰ ۱۰۱۲٫۰۰
کربن ۶۳۴۴ ۲۴۴٫۰۰
دوده صنعتی ۶۰۷۰ ۷۴٫۰۰
شیمیایی فارس
شیمیایی سینا ۱۰۲۳۹ ۳۹۳٫۰۰
بین‌المللی پارس ۱۰۰۰۲ ۲۹۳٫۰۰-
پاکسان ۲۴۲۸۰ ۶۲٫۰۰
گلتاش ۲۵۰۹۲ ۹۳۷٫۰۰
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۲۱۸۹۲ ۸۴۲٫۰۰
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۲۴۴۰ ۹۰٫۰۰
نیروکلر ۱۱۵۰۰ ۲۴۲٫۰۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار