کد خبر 10434

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۳۸۱۰ ۱۰۱۲٫۰۰
کربن ۶۳۴۴ ۲۴۴٫۰۰
دوده صنعتی ۶۰۷۰ ۷۴٫۰۰
شیمیایی فارس
شیمیایی سینا ۱۰۲۳۹ ۳۹۳٫۰۰
بین‌المللی پارس ۱۰۰۰۲ ۲۹۳٫۰۰-
پاکسان ۲۴۲۸۰ ۶۲٫۰۰
گلتاش ۲۵۰۹۲ ۹۳۷٫۰۰
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۲۱۸۹۲ ۸۴۲٫۰۰
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۲۴۴۰ ۹۰٫۰۰
نیروکلر ۱۱۵۰۰ ۲۴۲٫۰۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار