کد خبر 10185

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۲۹۵۶ ۷۲۰٫۰۰-
کربن ۶۸۴۸ ۲۶۳٫۰۰
دوده صنعتی ۷۵۵۰ ۱۶٫۰۰-
شیمیایی فارس
شیمیایی سینا ۱۰۰۰۰ ۱۹۳٫۰۰-
بین‌المللی پارس ۱۰۷۱۳ ۴۱۲٫۰۰
پاکسان ۲۴۳۰۰ ۱۳۹٫۰۰
گلتاش ۲۴۳۹۹ ۵۶۲٫۰۰-
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۲۲۰۰۲ ۸۴۶٫۰۰
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۱۸۰۰ ۴۸۸٫۰۰-
نیروکلر ۱۱۰۵۱ ۱۸۳٫۰۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار