کد خبر : 7115

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۹۶۱۹ ۰٫۴۲
زاگرس ۲۶۱۶۹ ۰٫۲۶-
فن آوران ۲۷۱۹۵ ۳٫۹۹
خارک ۳۰۱۶۷ ۱٫۶۱-
شیراز ۹۶۷۷ ۲٫۴۳
وپترو ۲۲۴۲ ۳٫۹۵
جم ۱۶۲۴۵ ۰٫۹-
کازرون ۱۱۰۳ ۴٫۹۴
خلیج فارس ۱۲۶۹۲ ۳٫۶۹-
آبادان ۱۴۸۳۶ ۱٫۰۵
امیرکبیر ۴۸۰۲ ۴٫۹۸
لردگان ۱۵۷۷ ۴٫۹۹
زنجان ۱۲۰۸ ۴٫۹۵
دهدشت
کرمانشاه ۸۵۹۶ ۰٫۸۱
خراسان ۸۵۱۱ ۲٫۴۵
پترول ۱۶۸۹ ۳٫۹۵-
نفت و گاز پارسیان ۱۰۶۲۱ ۳٫۹۹
مارون ۲۹۳۹۲ ۱٫۷۴
شازند ۲۰۶۲۱ ۳٫۹۹
اصفهان
فارابی ۲۵۶۸۲ ۲٫۶۸-
تاپیکو ۳۷۱۱ ۰٫۵۱-
ممسنی ۱۰۰۰ ۰٫۱
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار