کد خبر 6488

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۹۴۵۱ ۱٫۵۲-
زاگرس ۲۴۷۰۸ ۱٫۳۲-
فن آوران ۲۲۳۵۹ ۳٫۹۹-
خارک ۲۷۳۰۲ ۱٫۳۱-
شیراز ۹۷۴۵ ۱٫۰۳
وپترو ۲۲۵۱ ۱٫۹۸-
ممسنی ۱۱۵۳ ۴٫۹۴-
کازرون
خلیج فارس ۱۱۱۲۸ ۳٫۹۹
آبادان ۱۴۵۴۴ ۱٫۸۱-
امیرکبیر ۴۴۸۸ ۴٫۹۷
لردگان ۱۴۶۲ ۰٫۸۸-
زنجان ۱۱۰۰ -۱٫۰۷
دهدشت
کرمانشاه ۸۵۳۵ ۳٫۰۱-
خراسان ۸۴۲۹ ۲٫۱۸-
پترول ۱۶۵۵ ۰٫۶۶-
نفت و گاز پارسیان ۹۷۷۷ ۱٫۱۲
مارون ۲۷۴۸۱ ۰٫۵۷-
شازند ۱۸۸۵۸ ۰٫۲۱-
اصفهان
فارابی ۲۶۵۳۷ ۱٫۸-
تاپیکو ۳۶۳۳ ۱٫۵۵-
جم ۱۵۹۳۲ ۱٫۳۲-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار