کد خبر 6067

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۹۰۲۳ ۰٫۵۷
زاگرس ۲۵۵۷۶ ۱٫۶۴-
فن آوران ۲۲۷۶۴ ۱٫۸۶-
خارک ۲۵۴۶۰ ۱٫۵۲
شیراز ۹۴۰۶ -۰٫۲۵
وپترو ۱۹۰۹ ۰٫۸۸
ممسنی ۹۸۵ ۴٫۹۴
کازرون
خلیج فارس ۹۸۱۹ ۰
آبادان ۱۴۰۷۹ ۰٫۳۶
امیرکبیر
لردگان ۱۴۸۵ ۴٫۹۴
زنجان ۱۰۲۷ -۱٫۹
دهدشت ۱۰۱۵ ۰٫۹۹
کرمانشاه ۸۲۴۷ ۰٫۹-
خراسان ۸۳۴۹ ۰٫۶۲-
پترول ۱۸۰۳ ۰٫۷۴
نفت و گاز پارسیان
مارون ۲۷۴۰۴ ۱٫۰۸
شازند ۱۹۰۴۸ ۰٫۵۴-
اصفهان
فارابی ۲۷۸۶۸ ۳٫۹۹-
تاپیکو

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار