کد خبر 4920

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۸۵۳۴ ۰٫۲۸۵۱-
زاگرس ۲۳۸۰۴ ۲٫۷۷۳۴-
فن آوران ۲۲۲۷۵ ۰٫۰۳۱۴
خارک ۲۴۲۰۷ ۱٫۱۵۹۶-
شیراز ۹۳۵۳ -۱٫۳۹۱۷
وپترو
ممسنی ۹۵۰ ۰٫۲۱
کازرون ۱۰۰۰ ۲٫۴۵
خلیج فارس ۹۰۹۲ ۰٫۳۲۸۹-
آبادان ۱۳۵۹۴ ۱٫۵۳۵۶-
امیرکبیر
لردگان
زنجان
دهدشت
کرمانشاه ۸۴۷۱ ۱٫۲۴۷۴-
خراسان ۸۲۹۳ ۰٫۰۷۲۳-
پترول ۱۵۲۳ ۰٫۵۸-
نفت و گاز پارسیان
مارون ۲۶۱۴۵ ۰٫۸۹۹۲
شازند ۱۷۵۹۷ ۰٫۸۲۸۴-
اصفهان
فارابی ۲۱۰۷۷ ۰٫۲۶۶۴
تاپیکو ۳۸۷۲ ۱٫۰۲۲۵-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار