کد خبر : 4535

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۸۰۲۳ ۰٫۲۲۱۴-
زاگرس ۲۴۷۷۸ ۰٫۹۳۲۸
فن آوران ۲۱۴۰۸ ۲٫۳۰۴۶-
خارک ۲۴۲۶۸ ۰٫۳۴۳۲
شیراز ۹۱۰۹ ۱٫۴۰۲۶
وپترو ۲۱۲۸ ۱٫۹۸۰۷-
ممسنی ۱۰۳۲ ۴٫۹۸
کازرون ۱۰۸۱ ۴٫۹۵
خلیج فارس ۹۳۹۶ ۰٫۸۰۴۶
آبادان ۱۲۹۵۶ ۲٫۴۲۵۱-
امیرکبیر ۴۰۶۳ ۷٫۷۲-
لردگان
زنجان
دهدشت ۱۰۰۱ ۰٫۳۹-
کرمانشاه ۸۵۳۱ ۰٫۰۳۵۲-
خراسان ۸۴۲۶ ۰٫۳۱۹۴-
پترول ۱۴۹۹ ۰٫۰۶
نفت و گاز پارسیان
مارون ۲۶۴۰۱ ۰٫۰۳۰۳
شازند ۱۶۶۴۷ ۲٫۰۴۷۴
اصفهان
فارابی ۱۸۶۵۹ ۱٫۳۳۶
تاپیکو ۳۶۹۲ ۲٫۲۴۳۱
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار