کد خبر : 4236

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۸۲۷۹ ۰٫۶۶۳-
زاگرس ۲۴۹۶۹ ۳٫۸۶۹۳-
فن آوران ۲۲۲۵۹ ۰٫۵۸۵۱-
خارک ۲۴۸۱۹ ۱٫۵۲۳۶-
شیراز ۸۶۰۸ -۰٫۹۶۶۴
وپترو ۲۱۰۴ ۳٫۷۰۷۱-
ممسنی ۱۱۰۸ ۴٫۲۳
کازرون ۱۰۰۰ ۰٫۲
خلیج فارس ۸۳۹۰ ۲٫۴۷۵۹-
آبادان ۱۳۰۷۰ ۰٫۳۵۸۳-
امیرکبیر ۴۲۰۰ ۵٫۵۳-
لردگان ۱۴۰۵ ۴٫۹۲
زنجان
دهدشت
کرمانشاه ۸۴۳۲ ۳٫۴۶۸۸-
خراسان ۸۵۶۵ ۴٫۶۷۴۵-
پترول ۱۵۰۰ ۰٫۸
نفت و گاز پارسیان
مارون ۲۶۸۵۶ ۰٫۷۸۳۲-
شازند ۱۵۹۲۱ ۰٫۸۳۴۶-
اصفهان
فارابی ۱۸۰۱۸ ۰٫۳۲۸۵
تاپیکو ۳۵۹۴ ۱٫۲۳۶۶-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار