کد خبر : 3331

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۴۴۹ ۱٫۱۷۸-
زاگرس ۲۴۵۸۸ ۰٫۰۸۹۴-
فن آوران ۲۸۵۹۳ ۰٫۱۲۶۱
خارک ۲۵۶۸۸ ۰٫۸۷۱۸
شیراز ۷۷۸۷ -۲٫۹۱۷۳
وپترو ۲۳۲۵ ۳٫۴۲۵۳
ممسنی ۱۰۰۰ ۰٫۹۹-
کازرون
خلیج فارس ۱۰۴۰۵ ۱٫۰۴۶۱-
آبادان
امیرکبیر
لردگان ۱۵۷۶ ۴٫۹۹-
زنجان ۱۰۶۴ -۴٫۹۳
دهدشت
کرمانشاه ۷۹۴۲ ۱٫۶۲۲۷-
خراسان
پترول ۱۲۹۵ ۴٫۹۸-
نفت و گاز پارسیان ۸۹۴۷ ۲٫۹۵۰۴-
مارون ۲۶۱۳۵ ۱٫۵۲۲۳-
شازند ۱۵۸۵۴ ۲٫۴۱۸۹-
اصفهان
فارابی ۱۷۳۶۲ ۰٫۳۴۶۸
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار