کد خبر 3236

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۷۶۴ ۲٫۵۲۲۱
زاگرس ۲۳۵۲۰ ۴٫۸۵۰۲
فن آوران ۲۷۶۱۱ ۳٫۷۹۶۸
خارک ۲۴۵۱۰ ۱٫۵۳۲۷
شیراز ۸۲۹۹ ۳٫۸۶۷۳
سر پتروشیمی ۲۲۴۶ ۳٫۳۵۹۴
ممسنی
کازرون
خلیج فارس ۱۰۱۵۹ ۳٫۴۵۲۱
آبادان
امیرکبیر ۵۴۲۰ ۴٫۹۹
لردگان ۱۵۳۰ ۴٫۹۳
زنجان ۹۷۲ -۴٫۷۹
دهدشت
کرمانشاه ۸۲۵۴ ۳٫۰۵۹۱
خراسان
گروه ایرانیان ۱۳۵۴ ۰
نفت و گاز پارسیان ۸۹۲۰ ۳٫۵۶۴۴
مارون ۲۷۰۷۱ ۲٫۹۵۵
شازند ۱۶۰۴۵ ۳٫۹۳۸۶
اصفهان
فارابی ۱۶۶۳۷ ۱٫۷۶۷۸
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار