کد خبر 3065

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۵۲۸ ۰٫۱۵۳۸-
زاگرس ۲۲۳۸۲ ۲٫۰۷۹۷
فن آوران ۲۶۰۷۹ ۱٫۴۹۸۴
خارک ۲۳۸۹۰ ۰٫۹۰۰۲-
شیراز ۸۰۲۷ ۳٫۹۶۳۲
سر پتروشیمی ۲۰۳۷ ۳٫۹۸۱۶
ممسنی ۱۰۵۰ ۰
کازرون
خلیج فارس ۱۰۱۰۳ ۱٫۷۱۱۵
آبادان ۱۵۰۶۳ ۲٫۶۰۵۷-
امیرکبیر ۵۰۵۱ ۴٫۳-
لردگان ۱۳۲۳ ۵
زنجان ۱۰۵۰ ۲٫۹۴
دهدشت
کرمانشاه ۸۲۹۶ ۰٫۸۷۲۳-
خراسان ۶۷۹۳ ۳٫۳۹۴۲
گروه ایرانیان ۱۴۴۰ ۳٫۵۲
نفت و گاز پارسیان ۸۸۴۲ ۰٫۸۶۷
مارون ۲۶۶۱۳ ۰٫۷۶۱
شازند ۱۴۶۷۰ ۳٫۷۴۰۹
اصفهان
فارابی ۱۵۱۱۶ ۲٫۱۶۲۷
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار