کد خبر 2942

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۶۰۲ ۰٫۴۷۹۵
زاگرس
فن آوران ۲۵۴۵۴ ۲٫۱۰۶
خارک ۲۴۶۳۲ ۳٫۰۳۶۹
شیراز ۷۴۲۵ ۳٫۹۶۲۵
سر پتروشیمی
ممسنی ۱۰۳۷ ۴٫۹۵
کازرون
خلیج فارس ۹۹۱۶ ۲٫۴۹۱
آبادان ۱۴۸۷۲ ۴
امیرکبیر ۵۴۹۰ ۴٫۷۷
لردگان
زنجان ۱۰۱۲ ۰٫۳۹-
دهدشت
کرمانشاه ۸۲۸۷ ۳٫۰۵۹۳
خراسان ۶۵۹۵ ۱٫۰۲۶۳
گروه ایرانیان ۱۳۲۵ ۴٫۹۹
نفت و گاز پارسیان ۸۷۴۱ ۲٫۰۴۳
مارون ۲۷۰۶۷ ۳٫۳۷۲۳
شازند ۱۳۶۷۵ ۳٫۹۹۲۴
اصفهان
فارابی ۱۴۶۲۴ ۳٫۸۸۵۸
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار