کد خبر 2896

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۵۱۸ ۰٫۶۱۴۶
زاگرس ۲۰۷۸۳ ۴٫۲۶۴۳
فن آوران ۲۴۹۲۹ ۳٫۵۵۱۵
خارک ۲۳۹۰۶ ۳٫۹۷۰۸
شیراز ۶۸۷۶ ۱٫۰۲۲-
سر پتروشیمی ۱۸۱۲ ۳٫۴۸۳۷
ممسنی
کازرون
خلیج فارس ۹۶۷۵ ۳٫۵۴۲۴
آبادان ۱۴۳۰۰ ۴
امیرکبیر ۵۲۴۰ ۴٫۹۱-
لردگان ۱۲۰۰ ۴٫۳-
زنجان ۱۰۱۰ ۲٫۱۳-
دهدشت ۹۸۸ ۵-
کرمانشاه ۸۰۴۱ ۳٫۸۷۵۵
خراسان ۶۵۲۸ ۳٫۴۳۸۴
گروه ایرانیان ۱۲۷۰ ۴٫۹۵
نفت و گاز پارسیان ۸۵۶۶ ۳٫۸۸۰۷
مارون ۲۶۱۸۴ ۴٫۸۹۵۴
شازند ۱۳۱۵۰ ۳٫۹۶۹
اصفهان
فارابی ۱۴۰۷۷ ۰٫۴۶۳۹
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار