کد خبر 2837

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۴۱۱ ۰٫۶۹۰۲-
زاگرس ۱۹۹۳۳ ۰٫۹۲۹۴-
فن آوران ۲۴۰۷۴ ۰٫۹۷۷۳
خارک ۲۲۹۹۳ ۰٫۴۱۵۸-
شیراز ۶۸۷۶ ۱٫۰۲۲-
سر پتروشیمی ۱۷۵۱ ۳٫۹۷۸۶
ممسنی ۱۰۴۰ ۴
کازرون
خلیج فارس ۹۳۴۴ ۰٫۴۵۸۱-
آبادان ۱۳۷۵۰ ۳٫۶۲۵
امیرکبیر
لردگان
زنجان ۱۰۶۰ ۰٫۹۵
دهدشت ۱۰۵۰ ۴٫۶۸
کرمانشاه ۷۷۴۱ ۰٫۱۱۶۱-
خراسان ۶۳۱۱ ۰٫۳۶۵۸
گروه ایرانیان ۱۲۱۰ ۰٫۸۳
نفت و گاز پارسیان ۸۲۴۶ ۰٫۳۱۴۳-
مارون ۲۴۹۶۲ ۰٫۳۶۹۹
شازند ۱۲۶۴۸ ۱٫۱۵۱۶
اصفهان
فارابی ۱۴۰۱۲ ۱٫۰۴۵۲-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار