کد خبر 2778

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۵۳۲ ۰٫۷۶۴۱-
زاگرس ۲۰۱۲۰ ۲٫۳۳۹۶-
فن آوران ۲۳۸۴۱ ۱٫۳۸۵۷-
خارک ۲۳۰۸۹ ۷٫۷۹۱۸
شیراز ۶۹۴۷ ۲٫۷۴۳۹-
سر پتروشیمی ۱۶۸۴ ۳٫۹۵۰۶
ممسنی ۱۰۰۰ ۰٫۹۹-
کازرون
خلیج فارس ۹۳۸۷ ۰٫۴۸۷۶-
آبادان ۱۳۲۶۹ ۲٫۳۵۲۷
امیرکبیر ۵۵۱۰ ۵-
لردگان ۱۲۶۰ ۰٫۴۷-
زنجان ۱۰۵۰ ۴٫۹۷-
دهدشت
کرمانشاه ۷۷۵۰ ۲٫۵۰۳۵-
خراسان ۶۲۸۸ ۰٫۶۹۴۹-
گروه ایرانیان ۱۲۰۰ ۱٫۰۷-
نفت و گاز پارسیان ۸۲۷۲ ۰٫۶۲۴۷-
مارون ۲۴۸۷۰ ۲٫۰۸۲۸-
شازند ۱۲۵۰۴ ۰٫۱۹۹۵-
اصفهان
فارابی ۱۴۱۶۰ ۲٫۵۳۳-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار