کد خبر : 2588

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۸۱۲۷ ۲٫۹۴۴۸-
زاگرس ۲۰۴۴۴ ۴٫۰۸۸۴
فن آوران ۲۵۲۶۸ ۱۷٫۵۷۴۸
خارک ۲۱۲۹۰ ۰٫۲۴۰۱
شیراز ۶۶۶۶ ۳٫۹۹۳۸
سر پتروشیمی
ممسنی ۱۰۰۰ ۰٫۹
کازرون
خلیج فارس ۹۸۰۱ ۱٫۱۲۹۸-
آبادان ۱۲۲۸۶ ۰٫۰۶۵۲
امیرکبیر ۵۸۰۰ ۰٫۹۲
لردگان
زنجان ۱۰۶۰ ۲٫۳-
دهدشت
کرمانشاه ۸۱۹۶ ۰٫۷۸۶۸-
خراسان ۶۵۴۰ ۲٫۱۱۰۵-
گروه ایرانیان ۱۲۰۰ ۴٫۳۸-
نفت و گاز پارسیان ۸۶۳۵ ۰٫۵۶۴۳-
مارون ۲۶۸۵۵ ۳٫۲۰۹۱
شازند ۱۳۰۸۱ ۰٫۰۳۰۶-
اصفهان
فارابی ۱۴۸۹۸ ۳٫۲۸۴۹-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار