کد خبر : 2414

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۸۰۱۰ ۰٫۱۲۷۵-
زاگرس
فن آوران
خارک ۲۰۹۲۰ ۲٫۲۷۸۳
شیراز
سر پتروشیمی ۱۵۸۸ ۳٫۵۲۳۷-
ممسنی ۱۰۰۰ ۰٫۶
کازرون ۱۰۰۰ ۰
خلیج فارس ۹۴۵۲ ۱٫۷۳۶۱-
آبادان ۱۲۰۰۵ ۰٫۲۲۵۴
امیرکبیر ۴۹۹۶ ۴٫۹۸
لردگان
زنجان ۱۰۹۰ ۴٫۹
دهدشت
کرمانشاه ۷۹۴۸ ۰٫۵۳۱۲
خراسان ۶۳۸۷ ۲٫۶۹۶۵-
گروه ایرانیان
نفت و گاز پارسیان ۸۳۱۸ ۰٫۷۳۹۹-
مارون ۲۳۹۲۵ ۰٫۵۵۴۸
شازند ۱۲۷۹۷ ۳٫۹۴۷۷
اصفهان
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار