کد خبر : 2328

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۷۹۰۵ ۳٫۴۶۶۷-
زاگرس ۲۰۳۵۸ ۴٫۰۵۸۵
فن آوران
خارک ۲۰۳۶۱ ۳٫۷۹۲۶
شیراز ۷۹۶۶ ۱٫۲۶۴۳-
سر پتروشیمی ۱۶۳۵ ۳٫۴۱۵۶
ممسنی ۱۰۰۰ ۰٫۷
کازرون
خلیج فارس ۹۷۷۲ ۱٫۹۱۷۱-
آبادان ۱۲۰۲۱ ۰٫۲۵۷۲-
امیرکبیر ۴۵۹۱ ۲-
لردگان ۱۱۴۹ ۴٫۸-
زنجان ۱۰۲۴ ۰٫۷-
دهدشت
کرمانشاه ۷۷۹۲ ۰٫۷۲۳۹
خراسان ۶۴۸۳ ۲٫۵۶۲۹
گروه ایرانیان ۱۲۰۰ ۰٫۵
نفت و گاز پارسیان ۸۳۲۰ ۱٫۷۸۶۲
مارون ۲۳۴۷۲ ۰٫۶۶۴۸
شازند ۱۱۸۳۸ ۳٫۶۵۱۲
اصفهان
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار