کد خبر 1856

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس
زاگرس
فن آوران
خارک ۲۷۱۵۵ ۲٫۵۵۳
شیراز ۸۱۳۵ ۰٫۵۶۸۷
سر پتروشیمی ۱۸۴۷ ۳٫۵۳۱۴
ممسنی ۱ ۰
کازرون ۱ ۰
خلیج فارس ۱۰۱۳۵ ۳٫۸۳۱۶
آبادان ۱۲۰۴۹ ۳٫۹۸۷۲
امیرکبیر ۱ ۰
لردگان ۱ ۰
زنجان ۱ ۰
دهدشت
کرمانشاه ۸۱۶۲ ۹٫۴۹۸۳
خراسان
گروه ایرانیان ۱ ۰
نفت و گاز پارسیان ۸۸۴۴ ۱٫۸۸۹۴
مارون ۲۹۰۵۶ ۲٫۳۵۳۱
شازند
اصفهان
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار