کد خبر 12210

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۱۶۳۶۰ ۶۸۱-
زاگرس ۲۳۸۹۹ ۲۶۰-
فن آوران ۲۷۶۷۱ ۱۱۵۲
خارک ۳۴۱۰۰ ۱۰۴۴
شیراز ۱۰۰۷۴ -۴۱۹
وپترو ۲۲۸۱ ۹۵-
جم ۱۶۵۱۶ ۳۳۴-
کازرون ۱۱۹۰ ۱۱۳
خلیج فارس ۱۵۹۹۸ ۴۸۹-
آبادان ۱۳۷۷۱ ۵۵۸-
امیرکبیر ۶۳۰۵ ۱۲-
لردگان ۲۰۵۰ ۸
زنجان ۱۸۵۰ ۱۰۴
دهدشت ۱۱۹۹ ۱۱۳
کرمانشاه ۸۵۵۰ ۲۴۴-
خراسان ۹۱۰۵ ۱۳۸-
پترول ۱۲۸۰ ۶۷-
نفت و گاز پارسیان ۸۹۵۰ ۲۰۲-
مارون ۳۱۸۹۹ ۲۳۸-
شازند ۲۴۹۹۶ ۲۷-
اصفهان N/A N/A
فارابی ۳۴۸۳۴ ۳۰۸
تاپیکو ۴۵۸۵ ۱۱۲-
ممسنی ۱۱۴۰ ۳۹
تخت جمشید N/A N/A
گلستان ۱۹۷۰ ۱۵۹
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار