کد خبر 11202

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۲۳۷۸۰ ۲۴۵٫۰۰
زاگرس ۲۹۴۰۰ ۸۵٫۰۰
فن آوران ۳۳۷۸۸ ۴۱۷٫۰۰
خارک ۳۹۴۰۰ ۲۵۳٫۰۰-
شیراز ۱۱۰۰۱ -۱۹۷٫۰۰
وپترو ۲۹۹۰ ۱۲۴٫۰۰-
جم ۱۸۴۷۸ ۴۷۶٫۰۰-
کازرون ۱۶۵۶ ۸۷٫۰۰-
خلیج فارس ۱۶۱۳۰ ۸۸۳٫۰۰-
آبادان ۱۵۸۵۰ ۴۲۹٫۰۰-
امیرکبیر ۷۵۰۰ ۵۱٫۰۰
لردگان ۳۰۰۴ ۱۵۸٫۰۰-
زنجان ۲۳۱۳ -۱۲۱٫۰۰
دهدشت ۱۹۰۵ ۹۰٫۰۰
کرمانشاه ۹۵۴۷ ۱۷۴٫۰۰
خراسان ۱۰۶۲۰ ۰٫۰۰
پترول ۳۸۵۷ ۲۰۳٫۰۰-
نفت و گاز پارسیان ۸۰۰۰ ۱۳۹٫۰۰
مارون ۳۵۳۰۰ ۱۰۱۶٫۰۰
شازند ۲۶۰۰۰ ۹۲۲٫۰۰-
اصفهان
فارابی ۳۸۴۱۱ ۱۶۰۰٫۰۰-
تاپیکو ۵۰۶۱ ۵۹٫۰۰
ممسنی ۱۷۴۹ ۹۲٫۰۰-
تخت جمشید ۳۶۲۰ ۱۲۰٫۰۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار