کد خبر 11035

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۲۱۸۵۰ ۴۲۰٫۰۰-
زاگرس ۲۷۳۹۰ ۷۰۹٫۰۰-
فن آوران ۳۳۸۱۳ ۳۰۹٫۰۰-
خارک ۳۸۶۲۵ ۱۱۲۶٫۰۰-
شیراز ۱۰۹۰۰ -۲۶۱٫۰۰
وپترو ۳۴۷۰ ۱۰۹٫۰۰-
جم ۱۹۵۵۰ ۴۲۱٫۰۰-
کازرون N/A N/A
خلیج فارس ۱۶۷۰۶ ۵۴۲٫۰۰-
آبادان ۱۵۸۳۱ ۶۵۹٫۰۰-
امیرکبیر ۸۰۰۰ ۳۷۴٫۰۰-
لردگان ۳۸۷۱ ۲۰۳٫۰۰-
زنجان ۳۱۴۳ -۱۶۵٫۰۰
دهدشت ۲۲۲۴ ۱۱۷٫۰۰-
کرمانشاه ۸۹۰۰ ۲۵۷٫۰۰-
خراسان ۱۰۰۸۹ ۱۸۳٫۰۰-
پترول ۴۳۸۲ ۲۱۸٫۰۰-
نفت و گاز پارسیان ۷۴۹۸ ۲۶۹٫۰۰-
مارون ۳۵۲۰۰ ۵۲۷٫۰۰-
شازند ۲۷۲۰۵ ۸۸۳٫۰۰-
اصفهان N/A N/A
فارابی ۳۷۲۰۲ ۱۵۵۰٫۰۰-
تاپیکو ۵۰۵۰ ۸۸٫۰۰-
ممسنی ۲۲۹۵ ۱۲۰٫۰۰-
تخت جمشید N/A N/A
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار