کد خبر 10187

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۲۵۰۶۸ ۱۸۴٫۰۰-
زاگرس ۳۳۳۹۹ ۴۴۲٫۰۰-
فن آوران ۳۶۱۹۵ ۱۸٫۰۰-
خارک ۴۲۱۴۴ ۳۶۶٫۰۰-
شیراز ۱۲۱۷۱ ۲۲٫۰۰
وپترو ۳۹۱۳ ۱۵۰٫۰۰
جم ۲۲۸۸۰ ۱۰۱٫۰۰-
کازرون ۱۸۸۳ ۸۹٫۰۰
خلیج فارس ۱۶۷۰۰ ۱۸۲٫۰۰-
آبادان ۱۸۷۹۰ ۳۲۱٫۰۰
امیرکبیر ۸۸۸۰ ۱۹۹٫۰۰-
لردگان ۲۵۱۰ ۱۱۹٫۰۰
زنجان ۳۰۵۹ ۱۴۵٫۰۰
دهدشت ۱۷۲۷ ۸۲٫۰۰
کرمانشاه ۱۰۱۷۸ ۶۱٫۰۰
خراسان ۱۱۳۲۱ ۳۳۴٫۰۰-
پترول ۴۱۶۴ ۱۹۸٫۰۰
نفت و گاز پارسیان
مارون ۳۶۸۰۱ ۴۱۹٫۰۰
شازند ۲۸۰۸۸ ۵۱۹٫۰۰
اصفهان
فارابی ۳۶۶۵۰ ۱۳۸۳٫۰۰
تاپیکو ۶۰۷۰ ۴۴٫۰۰-
ممسنی ۲۲۲۲ ۱۰۵٫۰۰
تخت جمشید ۳۵۰۰ ۱۵۰۰٫۰۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار