کد خبر 10141

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پردیس ۲۵۲۸۹ ۵۲٫۰۰
زاگرس ۳۳۹۹۰ ۵٫۰۰-
فن آوران ۳۶۱۳۰ ۱۰۰٫۰۰-
خارک ۴۲۱۴۸ ۵۷۴٫۰۰
شیراز ۱۲۱۲۹ ۳۵۸٫۰۰
وپترو ۳۷۹۷ ۴۴٫۰۰-
جم ۲۳۰۵۰ ۴۷٫۰۰-
کازرون
خلیج فارس ۱۶۹۲۰ ۳۲۴٫۰۰-
آبادان ۱۸۴۹۵ ۷۱۱٫۰۰
امیرکبیر ۸۹۰۰ ۲۱۵٫۰۰
لردگان ۲۳۹۱ ۱۱۳٫۰۰
زنجان ۲۹۲۲ ۱۳۹٫۰۰
دهدشت ۱۶۴۵ ۷۸٫۰۰
کرمانشاه ۱۰۰۴۵ ۲۳۰٫۰۰-
خراسان ۱۱۳۷۳ ۵۴٫۰۰
پترول ۳۹۸۷ ۱۸۹٫۰۰
نفت و گاز پارسیان
مارون ۳۶۸۰۰ ۳۶۱٫۰۰
شازند ۲۷۳۹۰ ۱۰۱۶٫۰۰-
اصفهان
فارابی ۳۵۸۸۳ ۱۳۸۰٫۰۰
تاپیکو ۶۱۲۰ ۸۹٫۰۰-
ممسنی ۲۱۱۷ ۱۰۰٫۰۰
تخت جمشید
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار