کد خبر 12412

198995218

پتروتحلیل - اعلام مصوبه هیات دولت در مورد تعیین گاز پتروشیمی ها پس از مدتها سرانجام به کشمش بر سر نرخ گاز خاتمه داد.براساس مصوبه دولت نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر متر مکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (۲۶۵۰) ریال و یک هزار و سیصد و بیست (۱۳۲۰) ریال تعیین می شود. این نرخ که با لحاظ نرخ ارز دولتی در سال جاری معادل ۱۰سنت است برای حل مشکل نحوه محاسبه میزان خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی برمبنای لحاظ ۷۰درصد خوراک و سی درصد سوخت محاسبه شده است.اعلام این نرخ شرکتهای پتروشیمی بورسی تولید کننده اوره و آمونیاک و متانول را در موقعیت بهتری قرار می دهد چرا که اکثر این شرکتها با لحاظ نرخ ۱۳سنت به پیش بینی سود خود در سال جاری پرداخته بودند.با لحاظ نرخ ۲۶۵۰ریال بیشترین تفاوت در زاگرس پدیدار یم شود که براساس جدول زیر نرخ هر مترمکعب گاز را ۳۱۸۰ریال در سال جاری پیش بینی کرده بود و با کاهش این نرخ به ۲۶۵۰ریال ۱۲۱میلیارد تومان از بهای تمام شده آن کم می شود.پس از زاگرس پردیس قرار دارد که با لحاظ سال مالی این شرکت که سه ماه مصرف گاز آن در سال ۹۲ براساس نرخ ۷۰۰ریال محاسبه می شود که در نهایت۷۷میلیارد تومان از بهای تمام شده این شرکت می کاهد.پس از پردیس فن آوران با کاهش ۵۶میلیارد تومانی,شیراز با ۲۷میلیارد تومان و خراسان با ۱۹میلیارد تومان بیشترین کاهش در بهای تمام شده را تجربه خواهند کرد.تنها کرمانشاه در این میان با لحاظ پیش بینی نرخ ۲۶۱۷ریالی در مصرف گاز سال جاری خود با ۳۳ریال افزایش هزینه خرید متحمل رشد ۱٫۵میلیارد تومانی بهای تمام شده می شود.

برای استفاده از جدول pdf زیر را کلیک کنید.

jadval

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار