کد خبر 7950

قیمت نفتا در تاریخ ۱۹ اکتبر نسبت به هفته گذشته اندکی افزایش داشت. به گزارش پتروتحلیل در این روز قیمت نفتا ۸۹۷ دلار در هر تن فوب خلیج فارس گزارش شده است. این در حالی است که روند قیمت بنزن و تولوئن در این تاریخ نزولی بوده و نسبت به هفته گذشته یعنی ۱۲ اکتبر به ترتیب ۴۰ و ۳۰ دلار در هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا افت را تجربه کرده است.

قیمت فرآورده های نفتی در تاریخ ۱۹ اکتبر(دلار/تن)

نوع کالا

قیمت

منطقه (۱۹ اکتبر)

تغییر

نفتا

۸۹۷

(فوب خلیج فارس)

۲+

بنزن

۱۲۳۵

(سی اف آر جنوب شرق آسیا)

۴۰-

اتیلن

۱۴۵۰

(سی اف آر جنوب شرق آسیا)

۵+

تولوئن

۱۱۲۳

(سی اف آر جنوب شرق آسیا)

۳۰-

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار