کد خبر : 4014

نفت برنت دریای شمال: ۱۰۷٫۱۷ دلار در هر تن

نفت خام آمریکا: ۱۰۴٫۷۰ دلار در هر تن

نفتا: ۸۶۶ (دلار در هر تن فوب خلیج فارس)

بنزن: ۱۲۲۳(دلار در هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا)

تولوئن: ۱۱۴۴(دلار در هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا)

اتیلن: ۱۲۴۰(دلار در هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا)

پلی پروپیلن: ۱۵۲۵(دلار در هر تن فوب خلیج فارس)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار