کد خبر 3739

پتروتحلیل- در آسیا قیمت اتیلن اسپات (تک محموله ای) در هفته گذشته چندان فراز و فرودی نداشت. یک تاجر در مورد کاهش ۵ دلاری هر تن اتیلن در قراردادهای سی اف آر شمال شرق آسیا خبرداده است، بهای هر تن اتیلن در این منطقه ۱۲۷۵دلار در هر تن گزارش شده است. در جنوب شرق آسیا این کاهش ۱۵دلار در هر تن به صورت سی اف ار گزارش شده است که در حد هزار و ۲۸۵ دلار در هر تن بوده است.

در قراردادهای فوب کره نیز قیمت هزار و ۲۲۵دلار گزارش شده است که ۵ دلار کاهش را نشان می دهد.نوسان در هزینه های بالا سری از جمله بهای نفتا و نفت موجب شده است اکثر معامله گران از بازار کنار کشیده در انتظار ثبات بیشتری باشند. در اروپا بهای اتیلن تقریبا باثبات بوده است و ۱۰۳۰ تا ۱۰۴۰ یورو در هر تن گزارش شده است. در آمریکا بهای اتیلن کف خود را از دست داده و ۷۲ دلار در هر تن معادل ۳٫۲۵ سنت در گالن کاهش را نشان می دهد. بهای اتیلن در این بازار ۱۱۹۶ تا ۱۲۰۷ دلار در هر تن گزارش شده است. حضور فروشندگان در این بازار و شمار کم قرارداده های منعقده در سه ماه گذشته بازار اتیلن در آمریکا را کاهشی کرده است.

وی سی ام: در آسیا بهای وی سی ام در حد ۸۲۰تا ۸۴۰دلار سی اف آر چین گزارش شده است. فروشندگان در این بازار مجبور به کاهش قیمت خود از ۸۶۰تا ۸۸۰دلار در هر تن به این سطح شده اند.در شرق دور و جنوب شرقی آسیا نیز قیمت کاهشی بوده و ۸۳۵تا ۸۶۵ دلار در هر تن براساس ترم سی اف آر معامله شده است. از دیدگاه تجار نامشخص بودن جریان بازار پی وی سی به سرگردانی در بازار وی سی ام منجر شده است. در اروپا بهای وی سی ام در بازار شمال اروپا و براساس فوب در حد ۷۲۵ تا ۷۳۰ دلار گزارش شده است. در آمریکا قیمت ها تا ۱۰ دلار افت را نشان می دهد و در ۷۰۵ تا ۷۱۵دلار در هر تن در ترم فروش فوب گزارش شده است.

پروپیلن: در بازار آسیا بهای پروپیلین در معاملات تک محموله ای اسپات رو به کاهش بود. در چین شماری قرارداد در حد ۱۴۰۵تا ۱۴۱۰دلار در هرتن براساس سی اف آر چین گزارش شده است که ۱۰تا ۱۵دلار کمتر از هفته پیش از آن بوده است. بهای کره نیز ده دلار کمتر از قبل در حد ۱۳۵۰دلار در هر تن گزارش شده است. در اروپا بهای هر تن در بنادر شمالی ۱۰۰۰تا ۱۰۰۵یورو گزارش شده است.در آمریکا نیز بازار همچنان ثابت بوده بوده و در حد ۱۴۳۳دلار در تن گزارش شده است.

استایرن: در آسیا بهای تک محموله ای استایرن قیمت ها افزایش یافته است. در بازار سی اف آر چین و فوب کره قیمت های ۶۵دلار در هر تن بالاتر رفته است و به ۱۷۷۰ تا ۱۸۰۰دلار رسیده است. قیمت در داخل چین اما ثابت در حد ۱۳۰۹۵تا ۱۳۱۴۵ یوان در تن گزارش شده است (۱۸۲۳تا ۱۸۳۰دلار بدون محاسبه مالیات برارزش افزوده). تجار کمبود فروشندگان و افزایش قیمت در نفت خام و بنزن را دلیل این رشد اعلام کرده اند در اروپا بهای محموله های تک استایرین ۳۰دلار بالا رفته و به ۱۷۹۰دلار فوب شمال اروپا رسیده است. تجار از خروج واحد ۴۵۰هزارتنی استایرن شل در هلند از مدار تولید خبر می دهند که این امر به افزایش قیمت کمک کرده است. در آمریکا نیز قیمت بالا رفته و با ۱۰ دلار رشد به ۱۶۴۴دلار در هر تن رسیده است. در آمریکا علی رغم ثبات در عرضه کنندگان تمایل به انتقال استایرین به بازار آسیا مهمترین دلار رشد قیمت بوده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار