کد خبر : 1748

image_news_2607

پتروتحلیل - همایون دارابی: سرمایه گذاران در بازار سهام در روز سه شنبه شاهد جلب توجه بیشتر به سوی گروه سیمانی و دارویی بودند و همین امر نیز قدری از تب و تاب شیمیایی بورس کاسته است.

در گروه پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت این گروه با معامله ۳۲٫۹میلیون سهم برای ساعاتی متعادل بود هر چند که در نهایت با صف خرید ۱۰میلیونی به سوی معاملات چهارشنبه حرکت کرد تا برای سومین بار از زمان ورود به بورس تلاش کند تا در ورای مرز هزار تومان پایدار شود.

در این گروه مجمع دو شرکت پتروشیمی خراسان و کرمانشاه با تقسیم سودهای فوق العاده همراه شد تا خراسان ۱۵۰تومان و کرمانشاه ۱۸۰تومان به جیب سهامداران خود واریز کنند.

در گروه نفتیها ایرانول توانست رشد خوبی را به نمایش بگذارد در غیاب نفت بهران که بازار در انتظار گزارش مثبتی از آن است دو روغن ساز دیگر ایرانول و نفت پارس دیروز بازدهی ۴درصدی را به همراه داشتند.در این گروه ستاره اقبال پالایشگاهها کم فروغ است اما انتظار می رود با توجه به تعدیل ۲۶درصدی مثبت پالایشگاه تبریز و انتظار برای گزارشهای مثبت لاوان و بندرعباس گروه بتواند در آینده خود نمایی کند.

در شیمیایی ها دوده صنعتی با ثبت بازدهی ۴درصدی شگفتی ساز شد و شرکت کربن نیز همچنان روند مثبتی را شاهد بود.

نماد

نام

قیمت پایانی

تغییر

ارزش

شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

۱۱,۸۶۱

۴۵۶٫۰۰

۱۴۹۰۱٫۵۷

شرانل

نفت ایرانول

۱۱,۴۵۹

۴۴۰٫۰۰

۳۹۱۸۵٫۷۷

شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

۵,۸۴۰

۲۲۴٫۰۰

۱۱۱٫۳۱۰۴

شلعاب

لعابیران‌

۷,۱۷۳

۲۷۵٫۰۰

۲۶۷٫۱۵۸۴

شنفت

نفت‌ پارس‌

۱۱,۰۶۲

۴۱۸٫۰۰

۲۱۷۶٫۹۱۸

شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

۱۱,۵۸۷

۴۳۲٫۰۰

۵۷۵۳٫۸۷۵

وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

۱,۷۸۴

۶۲٫۰۰

۵۰۹۵۴٫۶۵

شکربن

کربن‌ ایران‌

۴,۸۵۲

۱۶۳٫۰۰

۸۰۷۲٫۶۲۴

شیران

صنایع‌شیمیایی‌ایران‌

۲۷,۵۴۹

۹۱۷٫۰۰

۷۲۲۳۹٫۶۴

فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۹,۷۶۱

۲۹۶٫۰۰

۳۲۱۲۰۳٫۳

شمواد

تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌

۲,۸۹۱

۷۸٫۰۰

۳۸۷۵٫۲۷۱

شپلی

پلی‌اکریل‌

۸۳۲

۲۰٫۰۰

۲۰۹٫۰۱۶۶

شپاس

نفت پاسارگاد

۲۷,۲۳۶

۱۹۵٫۰۰

۲۱۴۶۷٫۰۶

پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

۸,۶۸۰

۳۲٫۰۰

۴۰۰۳۵٫۶۳

شرنگی

صنعتی‌ رنگین‌

۱,۵۵۰

۵٫۰۰

۴٫۸۱۸

شپنا

پالایش نفت اصفهان

۲۶,۵۲۱

۶۰٫۰۰

۶۶۲۲۰٫۸۴

ممسنی

پتروشیمی ممسنی

۱

۰٫۰۰

۴٫۰۲

زنجان

صنایع پتروشیمی زنجان

۱

۰٫۰۰

۲۴٫۱۱۴۹۳

پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

۱

۰٫۰۰

۳۶۰٫۹۶۲۵

شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

۱

۰٫۰۰

۴۴۶٫۱۸

شیراز

پتروشیمی‌شیراز

۸,۰۸۹

-۴٫۰۰

۲۱۱۶٫۲

شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

۲۶,۴۷۹

-۸۶٫۰۰

۲۴۴۶۸٫۶۳

شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

۵,۱۰۰

-۲۷٫۰۰

۳۴۴٫۸۶۱۲

شپمچا

پارس‌ پامچال‌

۹,۹۷۹

-۵۶٫۰۰

۲۳۱٫۵۷۱۵

مارون

پتروشیمی مارون

۲۸,۳۸۸

-۲۲۴٫۰۰

۷۳۱۹٫۲۲۷

شتران

پالایش نفت تهران

۷۵۱,۷۸۸

-۶,۸۵۶٫۰۰

۳۶۱۲۸٫۶۸

شراز

پالایش نفت شیراز

۲۳,۱۹۵

-۵۱۱٫۰۰

۱۱۵۶۲۱٫۱

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار