کد خبر 16874

sulfur-3

پترو تحلیل- گوگرد گرانوله شرکت پالایش نفت شازند اراک در حالی با حجم ۱۰ هزار تن روانه تالار صادراتی بورس کالای ایران شد که با تقاضای ۲۰ هزار تنی، به قیمت متوسط ۸۰ دلار در هر تن به فروش رسید.

به گزارش «پتروتحلیل»، تالار صادراتی مذکور همچنین شاهد معامله ۴۰ هزار و ۶۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ شرکت نفت جی، ۴۶۵۰ تن قیر ۶۰۷۰ شرکت فراشیمی روز، ۴۱۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ شرکت فومن شیمی گستر، چهار هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت انرژی تجارت سام و سه هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت عایق اصفهان بود.

گفتنی است، در گروه مواد شیمیایی نیز جوش شیرین، ایزوبوتانول و اسید ترفتالیک بازاری خوبی داشت و به ترتیب با حجم ۵۰۰، ۱۱۰ و ۱۰۰ تن به فروش رسیدند. دراین روز، در مجموع ۶۸۱۴ تن انواع ماده شیمیایی مجتمع پتروشیمی برزویه، فن آوران، تندگویان، شیراز، شازند، مارون و شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و سی.سی.دی سنگاپور در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی مورد معامله قرار گرفت؛ مهمترین مواد شیمیایی معامله شده در این روز شامل اسید استیک، اوره صنعتی، ایزوبوتانول، جوش شیرین، دی اتانول آمین، دی اتیل هگزانول، دی اتیلن گلایکول، زایلین مخلوط، کربنات سدیم، کریستال ملامین، منو اتیلن گلایکول و منومر وینیل استات است. علاوه بر این، ۷۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۲۰۰ تن گوگرد، ۱۰ تن آرگون، ۸۵۰ تن قیر و ۴۳۰ تن ماده پلیمری در تالار مذکور به فروش رسید.

تولیدکننده نام کالا مقدار معامله شده (تن) قیمت نوع قرارداد
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۰ ۲۸,۱۱۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۲۰۰ ۲۸,۱۱۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۶۶ ۴۴,۴۲۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۱۰ ۲۷,۴۱۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول ۹۹۰ ۳۵,۳۸۱ نقدی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران الکیل بنزن خطی ۵۰۰ ۴۰,۲۷۳ نقدی
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات ۴۷۳ ۳۶,۸۵۰ نقدی
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول ۳۳۰ ۲۹,۷۹۰ نقدی
پتروشیمی شیراز جوش شیرین ۵۰۰ ۱۲,۷۴۱ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین ۱۶۵ ۳۷,۰۹۸ نقدی
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن ۲۲۰ ۲۷,۲۶۶ سلف
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین ۱۴۰ ۳۹,۶۴۶ نقدی
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط - OFF درجه ۱ ۲۸۰ ۱۹,۱۸۳ سلف
پتروشیمی خراسان اوره صنعتی ۶۰۰ ۸,۴۳۹ نقدی
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط - OFF درجه ۱ ۲۰۰ ۱۹,۱۸۳ سلف (مچینگ)
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۴۲۰ ۸,۴۲۳ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سبک ۵۰۰ ۶,۹۶۶ نقدی
پتروشیمی شازند ایزوبوتانول ۱۱۰ ۲۷,۴۹۷ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سنگین ۴۱۰ ۷,۳۲۴ سلف
پتروشیمی فن آوران اسید استیک ۲۰۷ ۱۳,۹۱۲ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول ۸۸ ۳۰,۱۳۲ نقدی
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول ۸۸ ۳۰,۱۳۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول ۸۸ ۲۹,۷۹۰ نقدی
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک ۱۰۰ ۲۵,۳۸۶ سلف
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین ۶۰ ۳۹,۶۴۶ نقدی (مچینگ)
CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور منومر وینیل استات ۶۴ ۳۶,۸۵۰ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سنگین ۲۹۰ ۷,۳۲۴ سلف (مچینگ)
پتروشیمی فن آوران اسید استیک ۱۳۸ ۱۳,۹۱۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن ۶۰ ۲۷,۲۶۶ سلف (مچینگ)
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات ۴۴ ۳۶,۸۵۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سبک ۲۰۰ ۶,۹۶۶ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول ۴۴ ۲۹,۷۹۰ نقدی (مچینگ)
CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور منومر وینیل استات ۳۲ ۳۶,۸۵۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول ۲۲ ۳۰,۱۳۲ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول ۲۲ ۳۰,۱۳۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین ۱۱ ۳۷,۰۹۸ نقدی (مچینگ)
تولیدی و صنعتی الیاف سازان شمال عایق رطوبتی BOF ۵۰۰ ۳۶۰ دلار در هر تن نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۴۰,۶۰۰ ۳۲۱ دلار در هر تن نقدی ($)
فرا شیمی روز قیر ۶۰۷۰ ۴,۶۵۰ ۳۴۵ دلار در هر تن نقدی ($)
فومن شیمی گستر قیر ۶۰۷۰ ۴,۱۰۰ ۳۵۰ دلار در هر تن نقدی ($)
انرژی تجارت سام قیر ۶۰۷۰ ۴,۰۰۰ ۳۲۰ دلار در هر تن نقدی ($)
عایق اصفهان قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۳۸۰ تن در هر دلار نقدی ($)
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۷۵۰ ۸,۹۲۸ نقدی (مچینگ)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۱۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
پتروشیمی شیراز آرگون ۱۰ ۱۴,۵۰۰ نقدی
پالایش نفت شازند اراک گوگرد گرانوله ۱۰,۰۰۰ ۸۰ دلار در هر تن نقدی ($)
پالایش نفت اصفهان گوگرد کلوخه ۲۰۰ ۳,۴۵۵ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۷,۵۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت شیراز وکیوم باتوم ۳,۵۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی (مچینگ)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار