کد خبر 16825

banzan

پترو تحلیل- امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، مجتمع های پتروشیمی برزویه، بوعلی سینا، فن آوران، تندگویان، بیستون، شیراز، شازند، مارون و شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و سی.سی.دی سنگاپور مواد شیمیایی خود را با قیمت های پایه جدید روانه تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران می کنند.

به گزارش «پتروتحلیل»، مهمترین مواد شیمیایی عرضه شده در این روز شامل اسید استیک، الکیل بنزن خطی، اوره صنعتی، ایزوبوتانول، بنزن، جوش شیرین، دی اتانول آمین، دی اتیل هگزانول، دی اتیلن گلایکول، زایلین مخلوط، کربنات سدیم، کریستال ملامین، منو اتیلن گلایکول و منومر وینیل استات است که به حجم ۱۸ هزار و ۲۰۰ تن روی تابلوی عرضه می رود. علاوه بر این، گوگرد، آرگون و قیر در تالار مذکور عرضه می شود.

تالار صادراتی نیز شاهد عرضه ۵۰ هزار و ۶۵۰ تن انواع قیر، ۱۰ هزار تن گوگرد و ۵۰۰ تن عایق رطوبتی است.

تولید کننده نام کالا مقدار (تن) افزایش عرضه (تن) قیمت پایه نوع قرارداد
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن ۱,۵۰۰ ۰ ۲۷,۲۶۶ سلف
پتروشیمی بوعلی سینا ارتوزایلن ۳۰۰ ۰ ۲۷,۲۶۶ سلف
پتروشیمی فن آوران اسید استیک ۵۰۶ ۰ ۱۳,۹۱۲ نقدی
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک ۱۰۰ ۰ ۲۳,۰۷۹ سلف
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران الکیل بنزن خطی ۱,۵۰۰ ۰ ۴۰,۲۷۳ نقدی
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی ۲,۰۰۰ ۰ ۴۱,۵۹۶ سلف
پتروشیمی شیراز اوره صنعتی ۵۰۰ ۰ ۸,۴۳۹ نقدی
پتروشیمی خراسان اوره صنعتی ۱,۰۰۰ ۰ ۸,۴۳۹ نقدی
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۴,۰۰۰ ۰ ۸,۴۲۳ نقدی
پتروشیمی شازند ایزوبوتانول ۱۱۰ ۰ ۲۴,۹۹۸ نقدی
پتروشیمی شیراز آرگون ۳۰۰ ۰ ۱۴,۵۰۰ نقدی
پتروشیمی فجر آرگون ۱۸۰ ۰ ۱۴,۵۰۰ سلف
پتروشیمی بوعلی سینا بنزن ۱,۰۰۰ ۰ ۲۴,۹۴۲ سلف
پتروشیمی شیراز جوش شیرین ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۱,۹۵۰ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین ۱۱۰ ۱۱۰ ۳۷,۰۹۸ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول ۳۳۰ ۶۶۰ ۳۲,۴۸۱ نقدی
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول ۱۱۰ ۰ ۳۰,۱۳۲ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول ۱۱۰ ۰ ۳۰,۱۳۲ نقدی
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط - OFF درجه ۱ ۵۰۰ ۰ PPP سلف
تولیدی و صنعتی الیاف سازان شمال عایق رطوبتی BOF ۵۰۰ ۰ ۳۶۰ نقدی ($)
قیر و عایق جنت آباد قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰ ۰ ۳۶۵ نقدی ($)
فومن شیمی گستر قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۳۵۰ نقدی ($)
فومن شیمی گستر قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۳۵۰ نقدی ($)
انرژی تجارت سام قیر ۶۰۷۰ ۴,۰۰۰ ۰ ۳۳۰ نقدی ($)
فرا شیمی روز قیر ۶۰۷۰ ۴,۶۵۰ ۰ ۳۴۵ نقدی ($)
عایق اصفهان قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۰ ۳۸۰ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
متین ساز فعال قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰ ۰ ۹,۴۰۰ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۲۱ نقدی ($)
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۳,۹۳۰ نقدی
نفت جی قیر امولسیون CRS1 ۱۰۰ ۲۰۰ ۷,۶۰۰ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سبک ۱۰۰ ۶۰۰ ۶,۹۶۶ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سنگین ۱۰۰ ۶۰۰ ۷,۳۲۴ سلف
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین ۵۰۰ ۰ ۳۹,۶۴۶ نقدی
پالایش نفت شازند اراک گوگرد گرانوله ۱۰,۰۰۰ ۰ ۸۰ نقدی ($)
پالایش نفت شازند اراک گوگرد گرانوله ۲,۰۰۰ ۰ ۳,۷۵۷ نقدی
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول ۲۲۰ ۰ ۲۹,۷۹۰ نقدی
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول ۲۲۰ ۱۱۰ ۲۹,۷۹۰ نقدی
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات ۳۳۰ ۳۳۰ ۳۶,۸۵۰ نقدی
CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور منومر وینیل استات ۱۴۴ ۰ ۳۶,۸۵۰ نقدی
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار