کد خبر : 16793

web

پتروتحلیل- امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، پلی اتیلن ترفتالات بطری، پلی اتیلن سبک فیلم، پلی اتیلن سنگین اکستروژن، پلی اتیلن سنگین بادی، پلی اتیلن سبک فیلم، پلی اتیلن سنگین دورانی، پلی استایرن انبساطی، پلی پروپیلن شیمیایی، پلی پروپیلن نساجی مورد استقبال خریداران مواد پلیمری قرار گرفت.

به گزارش «پتروتحلیل»، در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران، ۳۱ هزار و ۸۸۰ تن انواع ماده پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، ایلام، آبادان، آریاساسول، بندرامام، پلی نار، تبریز، تندگویان، رجال، شازند، غدیر، لاله، مارون، مهر، پلی پروپیلن جم و نوید زرشیمی دادوستد شد؛ مهمترین کالاهای پلیمری معامله شده شامل استایرن بوتادین رابر تیره، استایرن بوتادین رابر، پلی اتیلن ترفتالات بطری، پلی اتیلن ترفتالات نساجی، پلی اتیلن سبک تزریقی، پلی اتیلن سبک خطی فیلم، پلی اتیلن سبک فیلم، پلی اتیلن سنگین اکستروژن، پلی اتیلن سنگین بادی، پلی اتیلن سنگین فیلم، پلی اتیلن سنگین دورانی، پلی اتیلن سنگین تزریقی، پلی استایرن انبساطی، پلی استایرن انبساطی، پلی پروپیلن شیمیایی، پلی پروپیلن نساجی و پلی وینیل کلراید بود؛ شایان ذکر است، که کاهش قیمت دو درصدی تا افزایش قیمت ۲۰ درصدی برای این کالاها ثبت شد.

علاوه بر این، ۸۶۸۳ تن انواع قیر، هفت هزار تن لوب کات، ۴۷۰۰ تن وکیوم باتوم و یکهزار تن گوگرد در تالار مذکور به فروش رسید.

شایان ذکر است، معامله ۳۱ هزار و ۴۱۰ تن انواع قیر و ۷۰ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی ثبت شد.

تولیدکننده نام کالا مقدار معامله شده (تن) قیمت نوع قرارداد درصد تفاوت قیمت با آخرین معامله
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲,۳۱۰ ۴۳,۸۶۵ نقدی ۲
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۲,۰۰۲ ۴۳,۸۶۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۱,۵۱۸ ۴۴,۰۱۴ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱,۵۰۷ ۳۹,۴۱۶ سلف ۱۴
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱,۳۲۰ ۴۲,۷۰۰ نقدی ۷
پتروشیمی شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۱,۲۰۰ ۴۵,۸۸۷ نقدی ۲
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱,۰۱۵ ۴۵,۱۲۰ نقدی ۱
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۹۷۲ ۴۳,۸۶۵ نقدی ۲
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۹۵۰ ۴۴,۷۴۱ نقدی ۴
پتروشیمی تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA ۸۰۰ ۴۹,۱۰۰ نقدی ۵
پتروشیمی شازند پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۸۰۰ ۴۷,۰۶۷ نقدی ۸
پتروشیمی شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R ۸۰۰ ۴۵,۹۴۵ نقدی ۱۴
پتروشیمی ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J ۸۱۴ ۴۲,۵۱۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 ۷۳۵ ۴۵,۹۴۵ نقدی ۹
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱,۰۰۱ ۳۲,۷۹۹ سلف ۹
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۱,۱۴۴ ۲۸,۱۱۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۷۲۰ ۴۳,۸۶۵ نقدی
پتروشیمی ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J ۷۲۶ ۴۲,۵۱۲ نقدی ۲
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۹۰۲ ۳۲,۷۹۹ سلف ۹
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید S70 ۷۶۰ ۳۰,۹۳۰ سلف
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۵۰۰ ۴۶,۹۱۲ نقدی ۵
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ ۸۸۰ ۲۶,۶۴۵ نقدی
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۴۶۲ ۴۹,۱۰۳ نقدی ۰
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۵۰۶ ۴۴,۴۲۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه ۱ ۵۰۰ ۴۲,۹۶۵ نقدی ۱۸
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۴۴۰ ۴۸,۱۳۸ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۵۰۶ ۴۰,۳۶۴ سلف ۱۶
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۷۰۰ ۲۸,۱۱۸ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۴۶۲ ۳۶,۸۴۳ سلف ۱۲
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D ۳۷۴ ۴۴,۳۱۹ نقدی ۲۰
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۳۳۰ ۴۸,۱۳۸ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۴۱۸ ۳۶,۸۴۳ سلف (مچینگ)
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳۰ ۴۵,۹۴۵ نقدی ۱۹
پتروشیمی تبریز پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۲۷۰ ۵۳,۰۲۰ نقدی ۱۶
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۴۸۴ ۲۸,۱۱۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S57 ۴۲۰ ۳۰,۹۳۰ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۲۸۰ ۴۳,۸۶۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۲۷۳ ۴۳,۹۶۸ نقدی ۱۵
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۳۳۰ ۳۵,۸۶۵ سلف (مچینگ)
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XL ۲۵۲ ۴۴,۴۵۲ نقدی ۲۴
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C ۲۱۰ ۵۲,۹۵۱ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۲۵۲ ۴۲,۷۴۸ نقدی ۶
پتروشیمی تبریز پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ ۲۰۰ ۵۳,۷۶۲ نقدی ۲
پتروشیمی تبریز پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ ۲۰۰ ۵۲,۲۰۵ نقدی ۰
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۲۰ ۴۱,۷۶۹ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۱۹۸ ۴۴,۵۰۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۱۹۸ ۴۴,۴۲۲ نقدی ۴
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۴۲ ۳۵,۸۶۵ سلف ۱۵
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۲۹۷ ۲۸,۱۱۸ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۲۹۰ ۲۸,۱۱۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲۴۲ ۳۲,۷۹۹ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 ۲۰۹ ۳۶,۹۳۴ سلف
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید S70 ۲۴۰ ۳۰,۹۳۰ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۹۸ ۳۶,۸۴۳ سلف (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۱۶۰ ۴۴,۷۴۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۱۶۸ ۴۲,۲۷۰ نقدی ۸
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۲۴۲ ۲۸,۱۱۸ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۲۲۰ ۲۷,۴۱۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۱۳۲ ۴۴,۴۲۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۲۱۰ ۲۷,۴۱۵ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۵۴ ۳۶,۸۴۳ سلف ۱۲
پتروشیمی تبریز پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ ۱۰۰ ۵۰,۵۵۱ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۱۱۰ ۴۱,۷۶۹ نقدی
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۸۸ ۴۴,۴۲۲ نقدی ۵
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۸۸ ۴۴,۴۲۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۸۸ ۳۵,۸۶۵ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تبریز پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۶۰ ۵۰,۷۱۲ سلف
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه ۱ ۶۰ ۴۳,۹۷۸ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 ۶۶ ۳۵,۹۳۵ سلف
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه ۲ ۶۰ ۳۹,۰۹۱ نقدی ۱۳
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ ۸۰ ۲۴,۹۰۶ نقدی
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۴۴ ۴۴,۴۲۲ نقدی ۵
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۴۳ ۴۳,۸۶۵ نقدی (مچینگ)
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه ۱ ۴۲ ۴۳,۳۲۴ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۸۰ ۲۱,۹۳۲ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه ۱ ۴۴ ۳۸,۷۵۹ نقدی
پتروشیمی تبریز پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ ۳۰ ۵۳,۰۲۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۴۴ ۳۵,۸۶۵ سلف ۱۵
پتروشیمی تبریز پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ ۲۰ ۵۰,۷۱۲ سلف (مچینگ)
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه ۱ ۴۴ ۲۲,۵۰۰ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۲ ۴۴,۵۰۲ نقدی ۲
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۰ ۴۵,۵۵۰ نقدی ۸
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۰ ۴۵,۵۵۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S57 ۲۰ ۳۰,۹۳۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۱۰ ۲۱,۹۳۲ نقدی (مچینگ)
رایکا شایلین عایق رطوبتی BBP ۷۰ ۱۵,۰۱۱ نقدی ($) ۱
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۱۵,۰۰۰ ۹,۳۸۲ نقدی ($)
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر ۶۰۷۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۰ نقدی ($)
معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) قیر ۶۰۷۰ ۶,۰۰۰ ۱۲,۰۸۳ نقدی ($ مچینگ)
نفت پاسارگاد تهران قیر ۶۰۷۰ ۵,۰۰۰ ۹,۸۹۴ نقدی ($)
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸ نقدی ($)
نفت پاسارگاد تبریز قیر ۸۵۱۰۰ ۹۰۰ ۹,۳۷۵ نقدی (مچینگ)
همیار جی یزد قیر ۶۰۷۰ ۳۸۰ ۹,۶۰۰ نقدی (مچینگ)
نفت جی قیر MC250 ۲۱۹ ۱۳,۹۳۰ نقدی ۰
نفت پاسارگاد شیراز قیر ۶۰۷۰ ۳۰۰ ۹,۹۰۳ نقدی (مچینگ)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳۲۱ ۸,۹۲۸ نقدی ۰
قیر و عایق جنت آباد قیر ۶۰۷۰ ۱۵۰ ۸,۸۱۳ نقدی ($)
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۱۴۵ ۸,۹۲۸ نقدی ۰
بام گستران قیر ۶۰۷۰ ۱۲۰ ۸,۹۵۵ نقدی ($)
پالایش نفت شیراز قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۹,۴۳۹ نقدی ($)
نفت پاسارگاد تبریز قیر ۸۵۱۰۰ ۱۰۰ ۹,۳۷۵ نقدی
نفت پاسارگاد آبادان قیر MC250 ۵۰ ۱۴,۰۹۳ نقدی (مچینگ)
پترو میلاد کاسپین قیر معدنی ۶۰۷۰ ۹۰ ۷,۵۳۴ نقدی ($)
نفت پاسارگاد شیراز قیر ۶۰۷۰ ۶۰ ۹,۹۰۳ نقدی ۰
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر MC250 ۳۲ ۱۴,۰۹۳ نقدی ۰
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۴۶ ۸,۹۲۸ نقدی (مچینگ)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۴۰ ۸,۹۲۸ نقدی ۰
نفت پاسارگاد آبادان قیر MC250 ۲۰ ۱۴,۰۹۳ نقدی ۳
همیار جی یزد قیر ۶۰۷۰ ۲۰ ۹,۶۰۰ نقدی ۸
پالایش نفت بندرعباس گوگرد کلوخه ۵۰۰ ۳,۴۵۵ نقدی
پالایش نفت بندرعباس گوگرد کلوخه ۵۰۰ ۳,۴۵۵ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سنگین ۷,۰۰۰ ۱۰,۵۰۳ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۴,۳۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی ۰
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۲۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت شیراز وکیوم باتوم ۲۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی (مچینگ)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار